Wat is een CNC machine en wat kun je ermee?

CNC machines vind je tegenwoordig terug in iedere grote fabriek waar een productieproces plaatsvindt. Het zijn computergestuurde machines die geheel geautomatiseerd een serie van handelingen verrichten. Bij bedrijven als GBS International worden deze machines veel gebruikt.

Deze handelingen zijn via een computerprogramma in geprogrammeerd en de machines lezen dit uit en vertalen dit naar een handeling die uitgevoerd moet worden. De afkorting CNC staat voor computer numerical control. Computertaal bestaat immers alleen maar uit cijfers en de basis bestaat enkel uit enen en nullen.

Deze in de computers ingevoerde nummers stellen je wel in staat om met CNC machines diverse voordelige doelstellingen te bereiken. Zo kan je binnen een fabriek machines bijvoorbeeld met meer snelheid, precisie en efficiëntie laten functioneren.

Productieproces versnellen

cnc machineWat voor fabrieken vooral een interessante eigenschap van een CNC machine is, is dat zij het productieproces kunnen versnellen. Hoe sneller producten geproduceerd kunnen worden, des te meer productie er kan plaatsvinden en dit betekent natuurlijk meer winst die behaald kan worden.

Machines die door computers aangestuurd worden kunnen een handeling vaak vele malen sneller verrichten dan mensen in staat zijn dit te doen. Een hogere snelheid zorgt daardoor voor meer productie in dezelfde tijd.

Precisie in bereiken eindresultaat

Iets wat zeker niet te ontkennen valt is dat CNC machines een proces met veel meer precisie kunnen vervullen. Dit is uiteraard zeer belangrijk omdat hierdoor een consistent eindresultaat bereikt kan worden. Een verhoogde precisie zal ook de kwaliteit van het eindresultaat ten goede komen. Computers die de bewegingen van een machine tot op de kleinste fractie van een millimeter reguleren maken de absoluut hoogste mate van precisie mogelijk.

Efficiëntie van tijd en grondstoffen

grondstoffenEen hogere snelheid en precisie binnen een productieproces leiden tot meer winst. Het zijn ook eigenschappen die een betere efficiëntie tot gevolg hebben. Efficiënter met tijd en grondstoffen omgaan zal ook automatisch tot meer winst leiden. Door de hogere snelheid is minder tijd nodig om een product te produceren en door betere precisie zijn minder grondstoffen vereist. De mogelijkheid om op de millimeter nauwkeurig te werken zal logischerwijs namelijk voor zo min mogelijk afval zorgen.